Zaloguj się

strefa przyjęć

receipt zone

Wydzielona przestrzeń przeznaczona dla czynności operacyjno-technologicznych związanych z przyjęciem towarów do magazynu.