Zaloguj się

szerokość kreski

bar width

Poprzeczny wymiar poszczególnych kresek w symbolu kodu kreskowego, mierzony równolegle do kierunku skanowania. Liczba możliwych wariantów szerokości w danym wydrukowanym symbolu zależy od stosowanej symboliki.