Zaloguj się

transakcja handlowa

trade transaction

Umowa między dwiema (lub więcej) stronami dotycząca dostawy konkretnej ilości towarów i/lub usług, zgodnie z uzgodnionymi i/lub narzuconymi warunkami.