Zaloguj się

tworzenie opisu struktury wyrobu

bill of material structuring

Proces określania i zapisywania wyodrębnionych ze względu na cel opisu relacji między poszczególnymi elementami wyrobu, występujący w planowaniu potrzeb materiałowych.