Zaloguj się

planistyczna struktura wyrobu

planning bill of material

Grupa sposobów opisu struktury wyrobu tworzonych wcelu ułatwienia planowania głównego, wstępnego planowania zapotrzebowania potencjału i opracowywania głównego harmonogramu produkcji. Najwyższy stopień złożoności i poszczególne elementy wyrobu w tych formach opisu struktury nie mają często swoich fizycznych odpowiedników. Tworzenie planistycznych struktur wyrobów i posługiwanie się nimi wymaga dobrej znajomości zasad działania systemów MRP I / MRP II. Zob. struktura rodziny wyrobów, modułowa struktura wyrobu, struktura wyrobu w ujęciu procentowym, "widmowa" struktura wyrobu.