Zaloguj się

zapas efektywny

effective stock

Suma zapasu fizycznego i wielkości zamówionych, lecz jeszcze nie zrealizowanych dostaw.