Zaloguj się

zapasy nieprodukcyjne

non-production stocks

Materiały i elementy nie przeznaczone do bezpośredniego wykorzystania w produkcji.