Zaloguj się

zapotrzebowanie dodatkowe

additional requirement

W MRP element wyrobu (lub zbiór elementów) będący uzupełnieniem istniejącej w systemie struktury wyrobu.