Zaloguj się

eksport

export

Transfer towarów poza jurysdykcję krajowych władz celnych.