Zaloguj się

GLN

Global Location Number

Zob. Globalny Numer Lokalizacyjny.