Zaloguj się

numer lokalizacyjny

location number

Numer identyfikacyjny oznaczający jednostkę fizyczną, funkcjonalną lub prawną. Zob. GLN.