Zaloguj się

Globalny Numer Jednostki Handlowej

Global Trade Item Number

Identyfikator GS1 służący identyfikacji jednostek handlowych.