Zaloguj się

GS1

GS1

1. Organizacja GS1, złożona z siedziby głównej GS1oraz sieci krajowych organizacji krajowych GS1, która zarządza Systemem GS1. Siedziba główna GS1 (GS1 Head Office) znajduje się w Brukseli, Belgia i w Princeton, USA.
2. Zbiór międzynarodowych standardów ułatwiających m.in. efektywne zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw, obejmującymi wszystkie branże, poprzez unikalną identyfikację jednostek handlowych, logistycznych, zasobów, lokalizacji i relacji usługowych, z wykorzystaniem ADC i EDI.
Zob. System GS1.