Zaloguj się

harmonogram dostaw

delivery schedule

Dokument zawierający wymagane i/lub uzgodnione wielkości i terminy dostaw w określonym przedziale czasu.