Zaloguj się

ilość dostarczona natychmiast

call-off quantity

Ilość towarów odebranych i/lub dostarczonych zgodnie z harmonogramem dostaw natychmiastowych.