Zaloguj się

jednostka wysyłkowa

shipping unit

Zob. jednostka logistyczna.