Zaloguj się

jednostka logistyczna

logistics unit

Dowolna kombinacja jednostek handlowych, utworzona dla potrzeb przechowywania lub transportu, w celu identyfikowania i śledzenia tych jednostek w łańcuchu dostaw. Inne nazwy: jednostka transportowa, jednostka wysyłkowa.