Zaloguj się

klient zewnętrzny

external customer

Klient nie należący do firmy.