Zaloguj się

segment rynku

market segment

Klasa lub grupa zewnętrznych klientów/konsumentów, charakteryzujących się dużym stopniem podobieństwa do siebie pod względem, na przykład, zakupowych preferencji dotyczących zakupów oraz zachowań i użytkowania w stosunku do konkretnego produktu i/lub usługi.