Zaloguj się

kod ciągły

continuous code

Symbolika, w której nie ma przerw międzyznakowych, tj. ostatni element jednego znaku symbolu styka się z pierwszym elementem następnego znaku symbolu, a wszystkie elementy zawierają dane.