Zaloguj się

kod nieciągły

nonlinear code

Zob. kod dyskretny.
Zobacz też:
Strony internetowe