Zaloguj się

konsygnatariusz

consignee

Zob. odbiorca.
Zobacz też: