Zaloguj się

odbiorca

consignee

Strona wspomniana w dokumencie konsygnacyjnym jako odbiorca towarów. Inna nazwa: konsygnatariusz.
Strony internetowe