Zaloguj się

kontener specjalnego przeznaczenia

specific-purpose container

Kontener do różnych ładunków, konstrukcyjnie przystosowanyalbo do ułatwienia napełniania i opróżniania kontenerów inaczej niż przez otwory w ścianie czołowej kontenera, albo do spełniania innych specjalnych celów, takich jak wentylacja, kontener bez żadnej nadbudowy, lecz o takich samych wymaganiach dotyczących długości, szerokości, wytrzymałości oraz przeładunku i zabezpieczenia, jakie są wymagane we wzajemnej wymianie tej samej wielkości kontenerów z rodziny ISO (PN-ISO 830:2001 ze zmianami).