Zaloguj się

bezpośredni koszt produktu

direct product cost - DPC

Suma wszystkich kosztów (produkcji, dystrybucji, utrzymania zapasów itp.) przypisanych danemu produktowi.