Zaloguj się

lista części

parts list

Specyfikacja elementów wyrobu bez wykazania relacji, jakie między nimi zachodzą.