Zaloguj się

margines

margin, quiet zone

Zob. cicha strefa.