Zaloguj się

cicha strefa

quiet zone

Powierzchnia pozbawiona jakichkolwiek znaków, która musi otaczać symbol kodu kresko­wego, a zwłaszcza poprzedzać znak "start" i następować po znaku "stop". Nazywana jest również marginesem, jasnym marginesem lub czystą powierzchnią.