Zaloguj się

miejsce składowania

storage point

Miejsce na powierzchni lub w przestrzeni składowej budowli magazynowej przeznaczone do składowania zapasów.