Zaloguj się

nośność

dead weight tonnage - DWT

Całkowita masa ładunku, związanego z ładunkiem wyposażenia, bunkru, prowiantu, wody, zapasów oraz części zamiennych, która może być uniesiona przez statek przy wykorzystaniu jego maksymalnej wyporności w danych warunkach. Nośność jest wyrażana w tonach.