Zaloguj się

odpady stałe

solid waste

Odpady, które w temperaturze wyższej niż 0° mają strukturę zwartą i stabilną.
Zobacz też: