Zaloguj się

odpady

waste

Poprodukcyjne, powydobywcze i poużytkowe substancje i materiały o konsystencji stałej oraz płynne nie będące ściekami, nieużyteczne w miejscu powstania i nie przeznaczone do zagospodarowania w określonym miejscu i czasie oraz wyroby zdyskwalifikowane i poużytkowe (PN-Z-15010:1999).