Zaloguj się

ośrodek potencjału

capacity group, work centre, shop floor

1. Grupa pracowników lub stanowisk charakteryzująca się wzajemną zastępowalnością w procesie produkcji. Grupa zawodowa / jednorodna grupa stanowisk.
2. Grupa jednostek produkcyjnych rozpatrywana z punktu widzenia planowania jako całość ze względu na wzajemną zastępowalność w procesie produkcji.