Zaloguj się

plan sprzedaży

sales plan

Plan przygotowany przez organizację zajmującą się sprzedażą, ukazujący tę liczbę pojedynczych wyrobów gotowych, która będzie sprzedana klientom w jednostce czasu.