Zaloguj się

planowanie długookresowe

long-term planning

Planowanie tych działań, których realizacja odbywać się będzie i/lub których skutki będą odczuwalne przez długi okres. Trudno podać kryterium rozróżnienia planowania długookresowego od innych rodzajów planowania. Taki czy inny charakter planowania zależy od natury przedsięwzięcia, którego dotyczy, a nie od okresu, jaki obejmuje.