Zaloguj się

potencjał produkcyjny

production capacity

Wielkość zasobów, jakie mogą być w danym okresie wykorzystane do produkcji wyrobów.