Zaloguj się

poziom produkcji

production level

Wielkość produkcji w danym okresie, w porównaniu do wielkości przyjętej za przeciętną.
Zobacz też:
Strony internetowe