Zaloguj się

pozycja wspólna

common item

Część lub podzespół stosowany w takiej samej iloścido całego rozważanego asortymentu wyrobów. Pozycja unifikowana o identycznej powtarzalności w całym rozpatrywanym asortymencie.
W MRP w przypadku pozycji unifikowanych, lecz o różnej powtarzalności, stosuje się czasami wariant opisu, w którym te same pozycje przedstawione są równocześnie jako wspólne (w zakresie powtarzalności identycznej dla całego asortymentu) i jako oryginalne w pozostałym zakresie powtarzalności. Zob. powtarzalność, pozycja oryginalna.