Zaloguj się

KASSETTS - efektywne rozwiązania transportowe dla MŚP w Europie Centralnej

Użycie nowoczesnych rozwiązań logistycznych pozwoli przedsiębiorstwom na uzyskanie oszczędności i zredukowanie negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko. Wyniki badań wskazują na uzyskanie oszczędności w kosztach transportu (ok. 20 proc.), pokonanych  kilometrach (prawie 30 proc.) a także zmniejszeniu liczby indywidualnych przewozów o 37 proc.

Transport, logistyka i ICT odgrywają podstawową rolę dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Zarządzanie w MŚP w Unii Europejskiej napotyka na wiele trudności; przedsiębiorstwa mają utrudniony dostęp do międzynarodowych rozwiązań transportowych z powodu:
  • małej częstotliwości wysyłek, zbyt dużej liczby pojazdów nie w pełni załadowanych uczestniczących w procesie transportowym i niewielkiego wykorzystania transportu intermodalnego,
  • niskiego poziomu wyposażenia ICT ograniczającego dostęp do rynku logistycznego.

Instytut Transportu i Logistyki w Bolonii, wspólnie z siedmioma partnerami z Europy Centralnej, zainicjował wprowadzenie europejskiej sieci wyposażonej w narzędzia ICT, w celu racjonalizacji wybranych procesów transportowych i działań logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych. Projekt KASSETTS rozpoczął się w październiku 2008 roku i jest finansowany przez Komisję Europejską.

Celem projektu KASSETTS jest rozwiązanie wymienionych problemów poprzez stworzenie sieci  koordynatorów logistycznych, wykorzystujących narzędzia ICT. Każdy koordynator łączy działy logistyczne wśród MŚP: codziennie zbiera zlecenia transportowe z przedsiębiorstw, gromadzi je i optymalizuje w regionalnych i europejskich łańcuchach dostaw, we współpracy z innymi koordynatorami, na podstawie miejsca przeznaczenia/jakości/czasu wysyłki i przekazuje te zlecenia do wybranych logistycznych operatorów (transport drogowy i intermodalny). Koordynator nie jest nowym operatorem logistycznym typu 3PL lub 4PL, ale jest integralną częścią działu logistyki w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Projekt oparty jest na międzynarodowym partnerstwie instytucji publicznych z Włoch, Polski, Słowenii, Niemiec, Węgier, Słowacji i Czech. KASSETTS bazuje na rozwoju MŚP i na międzynarodowych stosunkach handlowych. Przyszłe oczekiwania dotyczą także możliwości wpływania na regionalną politykę dążąc do optymalizacji transportu i działań logistycznych, konkurencyjności MŚP oraz ochrony środowiska.

Wyniki projektu są publikowane w serwisie http://www.kassetts.eu


Ostatnio zmieniany w czwartek, 09 kwiecień 2009 12:54
Zaloguj się by skomentować