Zaloguj się

Elektroniczna Gospodarka w Polsce - Raport 2009. Pełna wersja.

Elektroniczna Gospodarka w Polsce - Raport 2009, został wydany przez Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach serii "Biblioteka Logistyka".

Elektroniczna Gospodarka w Polsce - Raport 2009 prezentuje wyniki badań oraz statystyki określające stan i dynamikę rozwoju elektronicznej gospodarki w Polsce w odniesieniu do danych z Raportu 2008 oraz trendy zarysowane na przestrzeni kilku ostatnich lat. W treści raportu znajdują się dane źródłowe e-gospodarki ulokowanej w wielu branżach i sektorach gospodarczych, przydatne w analizach możliwości zwiększania produktywności i rentowności działalności gospodarczej oraz konkurencyjności produktów na rynku.

Treść raportu, podobnie jak w latach poprzednich, stanowią dwie części, uporządkowane według wzorców monitorowania przyjętych dla raportów ICT i e-business w Unii Europejskiej:

Część B – prezentująca wyniki analizy rynku i obszarów zastosowań e-gospodarki w Polsce,
Część C – prezentująca bazę rozwoju e-gospodarki w Polsce, obejmująca e-usługi, standardy, przepisy prawa i inicjatywy podejmowane w roku 2009 i wspomagające rozwój e-biznesu w Polsce.

Część B raportu została podzielona na cztery obszary tworzące podstawy elektronicznej gospodarki w Polsce, które jednocześnie stymulują jej rozwój:

Społeczeństwo informacyjne – będące beneficjentem i jednocześnie konsumentem przynoszącym przychód na rynku e-gospodarki,
E-biznes – przedsiębiorstwa, handel elektroniczny i rynek finansowy, które wykorzystują narzędzia e-gospodarki w podstawowej działalności gospodarczej lub których działalność jest wspomagana systemami ICT. Z tej działalności przedsiębiorstwa tworzą przychód własny oraz dochód dla budżetu państwa,
E-administracja – urzędy i instytucje, które w oparciu o systemy ICT obsługują działalność gospodarczą przedsiębiorstw i polskie społeczeństwo informacyjne,
E-edukacja – usługi elektroniczne polskich szkół i uczelni oraz kanały edukacyjne w systemie e-learning, które wykorzystując narzędzia e-gospodarki, tworzą jednocześnie podstawy nowoczesnej wiedzy pod przyszły i dynamiczny rozwój e-gospodarki w Polsce.

Wyniki badań elektronicznej gospodarki w Polsce, zamieszczone w Raporcie 2009, stanowią szczegółowe źródło danych dla wielu analiz i interpretacji zjawisk gospodarczych, ekonomicznych i społecznych. Intencją autorów jest dostarczenie obiektywnych i potwierdzonych wynikami badań informacji, pomocnych w ukierunkowaniu dalszego rozwoju zarówno gospodarki Polski, jak i coraz bardziej wspomagającej ją gospodarki elektronicznej. Wpływ tej synergii na poprawę poziomu obsługi przedsiębiorstw, społeczeństwa informacyjnego i rozwój e-administracji publicznej jest zauważalny od wielu lat.
Dane prezentujące efekty zastosowania narzędzi gospodarki elektronicznej, mogą być przydatne w procesach podejmowania decyzji inwestycyjnych na poziomie przedsiębiorstwa, branży lub sektora oraz całej gospodarki. Przedstawione w raporcie podsumowania wielu obszarów e-gospodarki mogą okazać się pomocne przy podejmowaniu decyzji o wykorzystaniu środków z funduszy UE, przeznaczonych na wspomaganie rozwoju zarówno innowacyjnej gospodarki, jak i społeczeństwa informacyjnego.

Raport w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany w piątek, 08 czerwiec 2012 13:03
Zaloguj się by skomentować