Zaloguj się

Lepiej w przewozach kolejowych

CTL Logistics - jeden z liderów rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce, po podsumowaniu wyników pierwszego półrocza, coraz bardziej optymistycznie patrzy w przyszłość. Od stycznia CTL Logistics przewiózł ponad 8 mln ton towarów, czyli o ok. 10% więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku.
 


Według najnowszych danych UTK, CTL Logistics zajmuje drugie miejsce w rankingu firm transportu kolejowego pod względem pracy przewozowej. Jest też trzecią firmą w Polsce przewożącą największą ilość towarów. W strukturze przewozów, w II kwartale 2011 roku, w dalszym ciągu dominowały przewozy węgla i koksu, które stanowią ponad połowę przewiezionej masy. W pierwszym półroczu 2011 roku, prywatny przewoźnik wykonał pracę przewozową na poziomie ponad 1 mld 930 tys. tkm, czyli o ok. 24% więcej niż w 2010 roku, przy przewiezionej masie ponad 8 mln ton. Wypracowane wyniki dają mu miejsce na podium wśród najpopularniejszych firm przewoźników towarowych, z których korzysta przemysł.
 
- Obecnie dla CTL Logistics jednym z kluczowych kierunków rozwoju są przewozy towarów w ruchu transgranicznym na trasie Polska-Niemcy jak również wewnątrz Niemiec, pomiędzy terminalami kontenerowymi, za pośrednictwem CTL Logistics GmbH. Jesteśmy firmą, która z powodzeniem współpracuje z kontrahentami zza Odry, stąd naturalnym jest, że nasze zintensyfikowane działania prowadzące do zdobywania udziałów w rynku przewozów, kierujemy na zachodnią granicę. Ponadto inwestujemy w infrastrukturę terminalową na Wschodzie. Zakładamy więc, że te dwa kierunki rozwoju wygenerują jeszcze w tym roku bardzo dobre wyniki dla spółki - wyjaśnia Jacek Bieczek, prezes zarządu CTL Logistics.  
 
Począwszy od 2011 roku w Polsce wszystkie gałęzie transportowe, po kilkuletnich słabych wynikach, zaczęły odnotowywać wzrost wyników przewozowych. Przełamanie impasu spowodowanego kryzysem w gospodarkach europejskich powoli, ale systematycznie przyczynia się do odbudowywania relacji biznesowych w kluczowych gałęziach gospodarki, także w branży transportowej. Pokazały to już opublikowane przez Urząd Transportu Kolejowego dane za I półrocze 2011 roku. Jeżeli wszystkie spółki osiągnęły równie dobre wyniki jak CTL Logistics, można przypuszczać, że 2011 rok w kolejnictwie może być obiecujący i pełen rozwojowych inwestycji.

Ostatnio zmieniany w piątek, 14 październik 2011 13:22
Zaloguj się by skomentować