Zaloguj się

Wręczono "Złote Nagrody Innowacyjności" w dziedzinie transportu

Polecamy! Wręczono "Złote Nagrody Innowacyjności" w dziedzinie transportu

Najlepsze polskie projekty i przedsięwzięcia w dziedzinie transportu zostały nagrodzone "Złotymi Nagrodami Innowacyjności" podczas odbywającego się we wtorek w Krakowie I Forum Innowacji Transportowych.

- Nagrodami tymi chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że niektóre rozwiązania, które wydają się oczywiste, takimi oczywistymi nie są i mają wielki wpływ na obszar, gdzie są zlokalizowane - zaznaczył Andrzej Urbanik, członek kapituły nagrody i sekretarz generalny Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Drogowego.

"Złotymi Nagrodami Innowacyjności" wyróżniono 11 przedsięwzięć instytucji publicznych i prywatnych z całego kraju. Otrzymało je Województwo Małopolskie za Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego oraz System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego, Bałtycki Terminal Kontenerowy sp. z o.o. za trawersę do załadunku lub wyładunku ciężkich, wielkogabarytowych ładunków do kontenerów oraz Urząd Miasta Rybnika za Elektroniczną Kartę Miejską i Publiczne Punkty Dostępu do Internetu w mieście.
Nagrodzono także Urząd Miejski w Gliwicach za pierwszy etap rozbudowy systemu rozpoznawania ruchu na terenie miasta wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, Gminę Miejską Kraków za rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w mieście oraz Instytut Kolejnictwa za stanowisko do badań pantografów taboru kolejowego i tramwajowego. Nagrodę otrzymał Port Lotniczy Lublin SA za rozbudowę lotniska oraz Morski Port Gdynia SA za wykonanie z wykorzystaniem innowacyjnej metody nawierzchni placowej w porcie.

Nagrodami wyróżniono również rozwiązania logistyczne: system T-Scale przeznaczony do grupowych zakupów usług transportowych oraz systemy kompleksowej identyfikacji i monitoringu pojazdów i towarów "Video Gate".

W I Forum Innowacji Transportowych wzięło udział około 100 polskich i zagranicznych specjalistów, poszukujących możliwości pełnego wykorzystania potencjału transportowego Polski oraz krajów Europy Centralnej i Wschodniej.

Podczas spotkania została zainaugurowana działalność Centrum Innowacji Transportowych (CIT) - międzynarodowej platformy współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze infrastruktury i transportu.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 17 grudzień 2012 12:55
Zaloguj się by skomentować