Zaloguj się

Trans Poland 2014 pod znakiem bezpieczeństwa i intermodalu

Druga edycja Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki w Warszawie odbędzie się w dniach 5-7 listopada 2014 roku. Podobnie jak przed rokiem firma Lentewenc zorganizuje ekspozycję w centrum wystawienniczym EXPO XXI. Program wydarzeń specjalnych zapowiada się bardzo obiecująco.

Specjaliści z branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) należą do grupy ludzi niezwykle aktywnych zawodowo. Każde wydarzenie związane ze swoją pracą traktują jako doskonałą okazję do spotkania w gronie "kolegów po fachu", wymiany doświadczeń, poznania rynku. Uczestnictwo w targach o charakterze B2B jest dla nich szansą wzięcia udziału w konferencjach i prelekcjach, które pozwolą im podnieść kwalifikacje zawodowe.

Bezpieczeństwo to podstawa
W tym roku tematyka wydarzeń specjalnych w dużej mierze dotyczyć będzie kwestii bezpieczeństwa w transporcie. Hasło "bezpieczeństwo" będzie potraktowane wieloaspektowo: od regulacji prawnych, poprzez właściwą ocenę ryzyka, aż po takie tematy jak systemy zabezpieczające czy ecodriving. Specjaliści podczas prelekcji doradzą również jak unikać błędów w prowadzeniu działalności transportowej a także jak radzić sobie z oszustwami i wyłudzeniami. Organizacją tej części programu zajął się wydawca magazynu "TSL Biznes" oraz jego partnerzy.

Intermodal w nowej odsłonie
Poruszany podczas ubiegłorocznej edycji targów temat transportu intermodalnego cieszy się bardzo dużą popularnością w branży TSL. W tym roku na Trans Poland wraca w odmienionej formule - omawiane będą już nie bariery i szanse rozwoju intermodalu w Polsce, ale kwestie związane z przewozem towarów niebezpiecznych w łańcuchach multimodalnych. W organizację konferencji zaangażowały się takie organizacje jak CATI, Klaster Innowacji Transport Logistyka Infrastruktura oraz podległy Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju Transportowy Dozór Techniczny.

Rynek WNP a UE
W Europie nadal mamy do czynienia z podziałem rynku na dwie strefy - zachodnią, należącą do Unii Europejskiej oraz WNP. Taka sytuacja nie ułatwia pracy przewoźnikom. Bariery z jakimi muszą zmierzyć się zarówno podczas drogi na wschód, jak i na przejściach granicznych będą omawiane podczas konferencji zorganizowanej przez ZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Aby uczestnicy mieli szansę w pełni zapoznać się z tematem, będzie on przedstawiany z dwóch perspektyw - zarówno od strony Unii Europejskiej, jak i krajów WNP.

Terminy poszczególnych wydarzeń oraz lista pozostałych pozycji programu będzie znana wkrótce.

Ostatnio zmieniany w środa, 23 kwiecień 2014 12:21
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe