Zaloguj się

Polski rynek przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych nadal z dwucyfrowym wzrostem

Polski rynek KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych) w 2015 r. wzrósł o 10%, osiągając wartość 4,5 mld zł. W tym roku wzrost będzie jeszcze większy, bo o 14%, a wartość rynku osiągnie 5,1 mld zł - szacują eksperci firmy doradczej PwC w raporcie „Perspektywy wzrostu rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) w Polsce do 2018 roku”.

   Według danych z raportu PwC „Perspektywy wzrostu rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) w Polsce do 2018 roku” na wzrost poziomu przychodów na polskim rynku KEP w latach 2011-2015 wpływały przede wszystkim ogólny rozwój gospodarczy Polski, a także większy niż dotychczas eksport (szczególnie do krajów europejskich) oraz  branża e-commerce, generująca coraz większą liczbę przesyłek. Całkowita wartość szacowanych przychodów na polskim rynku KEP wyniosła w 2015 roku 4,5 mld złotych i była o 32% wyższa niż w 2011 r. Większą dynamiką wzrostu przychodów cechowały się usługi międzynarodowe (szczególnie ekonomiczne) niż usługi krajowe. Powodem był znaczący wzrost wolumenu międzynarodowego oraz panująca na rynku krajowym presja cenowa.
   W 2015 r. segment B2B stanowił 55% przychodu oraz 45% wolumenu całego rynku KEP (w 2011 r. wskaźniki te były na poziomie odpowiednio 60% i 54%). Z kolei segment B2C stanowi obecnie 35% przychodu oraz 46% wolumenu tego rynku (w 2011 r. odpowiednio 28% i 37%). Ostatni segment, C2X (przesyłki nadane przez osoby prywatne) w 2015 r. stanowił 10% przychodów i 8% wolumenu rynku KEP w Polsce (w 2011 odpowiednio 12% i 9%).
   Eksperci PwC zwracają uwagę, że rok 2015 był kolejnym rokiem, kiedy liczba przesyłek nadawanych do lub przez osoby prywatne przekroczyła połowę wolumenu całego rynku krajowych paczek - w minionym roku wyniosła 56%, podczas gdy w 2011 r. była na poziomie 47%. Największy wpływ na zmianę tej struktury miał coraz szybciej rozwijający się rynek e-commerce, generujący dużo większą liczbę przesyłek do osób prywatnych, lub nadawanych przez te osoby.

   Dalszy wzrost rynku KEP w kolejnych latach
Za sprawą ciągle rozwijającej się branży e-commerce oraz wzrostu eksportu także polski rynek KEP będzie w kolejnych latach na dużym plusie. Jak szacują eksperci PwC w latach 2016-2018 wzrost przychodów rynku KEP w Polsce będzie na poziomie 12% r/r, a wartość rynku osiągnie 6,4 mld złotych w 2018 r., co oznacza ok. 440 mln paczek (w 2015 r. było ich 313 mln).
   Na większą dynamikę wartości rynku KEP w Polsce będzie mieć wpływ prognozowana mniejsza presja cenowa w kraju. Z kolei na rynku usług międzynarodowych eksperci PwC przewidują w najbliższych latach spadek średniej ceny paczki, co będzie wynikiem zmiany struktury w paczkach eksportowych na rzecz wzrostu udziału paczek ekonomicznych, charakteryzujących się niższą ceną za przesyłkę.
   Na zmiany zachodzące na rynku przesyłek ogromny wpływ wywiera branża e-commerce i oczekiwania nowych, „cyfrowych” klientów. Dlatego operatorzy rynku KEP w kolejnych latach będą pracowali nad wdrożeniem zaawansowanych narzędzi technologicznych oraz tzw. rozwiązań ostatniej mili, szukając najbardziej efektywnego modelu dostarczania przesyłek. Oprócz rozwiązań już funkcjonujących (np. click & collect, paczka w ruchu, paczka na stacjach benzynowych czy w paczkomatach), z pewnością pojawią się także nowe, zmierzające do uproszczenia i ułatwienia odbioru przesyłek.
 
- Tradycyjny model firmy kurierskiej właściwie już nie istnieje, ponieważ nie ma już prawie tradycyjnych nadawców B2B. Firmy inwestują w nowe kanały sprzedaży, tworzą rozwiązania ułatwiające odbiór zakupów w różnych miejscach. Tempo dostosowywania narzędzi i struktury kosztów do tej różnorodności będzie decydowało w przyszłości o sukcesie na rynku KEP - mówi Grzegorz Urban, wicedyrektor w dziale doradztwa biznesowego PwC.

Pełna treść raportu

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 13 czerwiec 2016 12:42
Zaloguj się by skomentować