Zaloguj się

1 marca rusza Platforma Żywnościowa

1 marca rusza Platforma Żywnościowa Fot. Pixabay

Platforma Żywnościowa jest pionierskim rozwiązaniem na polskim rynku. Celem projektu jest stworzenie giełdy towarów rolno-spożywczych na wzór Giełdy Papierów Wartościowych. Platforma Żywnościowa umożliwi uczestnikom rynku rolno-spożywczego zawieranie kontraktów typu spot i zwiększy konkurencyjność polskich podmiotów sektora rolno-spożywczego w Polsce i za granicą. Od marca rusza pilotażowa wersja Platformy.

Koncepcja utworzenia Platformy Żywnościowej jest odpowiedzią na sytuację panującą na rynku rolnym, a także postulaty zgłaszane przez przedstawicieli branży rolno-spożywczej. Uruchomienie zorganizowanej elektronicznej platformy obrotu umożliwi koncentrację podaży krajowych towarów rolno-spożywczych poprzez tworzenie dużych, jednorodnych partii. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w oparciu o wystandaryzowane produkty i określone warunki transakcji, ograniczone zostanie ryzyko handlowe. W warunkach postępującej liberalizacji polityki rolnej Unii Europejskiej utrzymanie stabilności dochodów w rolnictwie wymaga udostępnienia podmiotom działającym w sektorze rolno-spożywczym narzędzi, za pomocą których będą w stanie koncentrować podaż, uzyskiwać przewagę w kontaktach handlowych, a dzięki temu również stabilizować własne dochody.
Platforma Żywnościowa będzie funkcjonowała na Towarowej Giełdzie Energii jako wyodrębniony Rynek Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS), stanowiący segment Rynku Towarów Giełdowych TGE, i przeznaczona będzie do prowadzenia obrotu wybranymi produktami rolno-spożywczymi. Produkty te muszą spełniać wysokie, jednakowe, powtarzalne wymagania jakościowe określone przez Giełdę i będą zdeponowane w profesjonalnych magazynach o odpowiednim potencjale i posiadających autoryzację Giełdy. Narzędzie to jest pionierskim rozwiązaniem na polskim rynku.
Platforma powstała z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt realizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB. Partnerem, głównym wykonawcą i operatorem Platformy Żywnościowej jest konsorcjum Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych SA i Towarową Giełdą Energii SA.
Działanie jest finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG zgodnie z umową GOSPOSTRATEG 1/285521/2/NCBR/2018.
Realizacja projektu podzielona jest na dwa etapy - fazę badawczą i przygotowania do zastosowania wyników badań w praktyce. Obecnie trwa realizacja etapu drugiego. Obejmuje ona przygotowanie Platformy od strony technicznej, regulacyjnej i dokumentacyjnej infrastruktury do prowadzenia obrotu wybranymi produktami rolnymi i spożywczymi.
Od marca do sierpnia 2020 roku handel na Platformie będzie miał charakter pilotażowy. W pierwszej kolejności transakcje będą dotyczyły rynku pszenicy i będą zawierane kontrakty typu spot, czyli rozliczane po aktualnych cenach z natychmiastową dostawą. Okres ten będzie poświęcony: testowaniu rynku, propozycjom nowych i innowacyjnych rozwiązań oraz promocji Giełdy w branży rolniczej. Giełda nie będzie pobierać żadnych opłat od uczestników transakcji. Opłaty natomiast będą pobierane przez magazyny za przyjęcie, przechowywanie i wydanie towaru oraz przez biura maklerskie.
Więcej informacji na stronie Platformy - www.platformazywnosciowa.com.pl.

Źródło: Platforma Żywnościowa

O platformach elektronicznych czytaj także:
- Transport morski i lotniczy na Cargo.PL

Ostatnio zmieniany w piątek, 21 luty 2020 08:34
Zaloguj się by skomentować