Zaloguj się

Realizacja Zielonego Ładu i stacje ładowania e-ciężarówek

Realizacja Zielonego Ładu i stacje ładowania e-ciężarówek Fot. Pixabay

Na rynku pojawiają się już elektryczne pojazdy ciężarowe. Jednak, aby wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu zakończyło się pełnym sukcesem, UE musi zapewnić stacje do ładowania elektrycznych pojazdów ciężarowych. Organizacja Transport and Environment (T&E) opracowała raport pt. "Mapa drogowa do ładowania elektrycznych ciężarówek (Roadmap for Electric Truck Charging)".

Według raportu, przy efektywnym zasięgu pojazdów do 300 km, połowę łącznej długości wszystkich tras pokonywanych przez ciężarówki w UE można by przejechać pojazdami o zerowej emisji. Raport pt. "Mapa drogowa do ładowania elektrycznych ciężarówek (Roadmap for Electric Truck Charging)" jest publikowana w związku z przyszłoroczną rewizją dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFID). Będzie ona miała decydujący wpływ na infrastrukturę wykorzystywaną do zasilania ciężarówek.
Zgodnie z "mapą drogową" przygotowaną przez T&E, aby uwolnić ciężarówki od emisji, UE będzie musiała ustalić krajowe cele na rok 2025 dotyczące dostępności punktów ładowania dla ciężarówek w kluczowych ośrodkach miejskich i centrach dystrybucji. Krajowe cele dotyczące ładowarek dla ciężarówek w innych centrach i na głównych autostradach powinny być wyznaczone dla roku 2030.
Ciężarówki są odpowiedzialne za 22% emisji CO2 z transportu drogowego, a udział ten będzie wzrastał w miarę, jak flota aut osobowych będzie wymieniana na elektryczną, chyba że wdrożenie wykorzystania e-ciężarówek będzie odpowiednio wspierane.

- Dyrektywa w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zadecyduje o tym, w jaki sposób będziemy zasilać ciężarówki w przyszłości i musi to być metoda bezemisyjna. UE musi pokazać przewoźnikom i producentom ciężarówek mapę drogową dotyczącą rozwoju europejskiej sieci ładowania e-ciężarówek. Oznacza to konieczność zagwarantowania, że ładowanie ciężarówek będzie możliwe w centrach magazynowych i dystrybucyjnych oraz publicznych stacjach - powiedział Lucien Mathieu, analityk ds. transportu i e-mobilności w T&E.

Zgodnie z wytycznymi T&E Unia Europejska powinna tak poprawić dyrektywę w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFID), aby zapewnić lepszą realizację celów w zakresie ładowania elektrycznych samochodów ciężarowych. Regulacja powinna jednocześnie pozbyć się wszelkich celów dotyczących rozwoju infrastruktury gazowej i wymagać dostępu do elektrycznej wzdłuż wszystkich głównych dróg europejskich w celu obsługi przewozów długodystansowych. T&E wzywa również do zainicjowania rozwoju infrastruktury do tankowania wodoru w głównych portach UE, aby umożliwić wykorzystanie statków napędzanych wodorem, ale także ciężarówek wodorowych kursujących na terenie portów.

- Kryzys klimatyczny wymaga od nas działań na rzecz ograniczania emisji CO2 z transportu ciężkiego. Europa powinna zacząć od upewnienia się, że jej kluczowe obszary miejskie i drogi są przystosowane do potrzeb zeroemisyjnego transportu drogowego towarów. W ten sposób żadna część UE nie pozostanie poza Zielonym Ładem - stwierdził Lucien Mathieu.

- Dla Polski rewizja dyrektywy AFID i rozwój rynku elektrycznych pojazdów ciężarowych ma szczególnie ważne znaczenie. Polscy przewoźnicy drogowi są liderami, jeśli chodzi o przewozy międzynarodowe - posiadamy około 30% europejskiego rynku. Jeśli elektryfikacja ciężarówek będzie postępować szybciej w innych państwach w UE, to stracimy te udziały w rynku. Polsce musi zależeć zarówno na elektryfikacji ciężarówek na potrzeby przewozów krajowych, jak i międzynarodowych. Chodzi o podnoszenie naszej jakości życia i budowanie konkurencyjności naszej gospodarki - powiedział Marcin Korolec, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE).

CAŁY RAPORT

Źródło: Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych

O pojazdach elektrycznych czytaj także:
- Miasto Poznań przygotowuje się do spełnienia wymogów ustawy o elektromobilności
- UPS zamawia 10 000 elektrycznych pojazdów dostawczych od ARRIVAL

Ostatnio zmieniany w piątek, 28 luty 2020 15:29
Zaloguj się by skomentować