Zaloguj się

EKSPERTYZA: Mobilność regionalna w dobie kryzysu

EKSPERTYZA: Mobilność regionalna w dobie kryzysu Fot. Pixabay

Komunikacja miejska, pasażerski transport kolejowy oraz komunikacja lokalna w Polsce, mimo wielu inwestycji taborowych, borykały się dotychczas z wieloma problemami. Kryzys gospodarczy spowodowany pandemią koronawirusa dodatkowo znacznie osłabia ten sektor. Sytuację przedstawia Ekspertyza: "Wsparcie mobilności regionalnej w obliczu kryzysu gospodarczego i klimatycznego oraz zagrożeń epidemicznych" przygotowana przez międzyśrodowiskowy zespół "Sieć kompetencji TSL".

Transport towarów, choć z pewnymi ograniczeniami, nadal jest realizowany - przepływ dóbr konsumpcyjnych, artykułów medycznych musi istnieć. W sektorze TSL najbardziej ucierpiał na skutek pandemii transport publiczny. Zagrożenie koronawirusem, przymusowa kwarantanna i zalecenia WHO, by przebywać w domu, spowodowały, że liczba pasażerów znacznie się zmniejszyła. Zamknięcie szkół, sklepów, zakładów pracy i delegowanie pracowników do pracy zdalnej w domu spowodowało, że użytkowników komunikacji miejskiej jest znacznie mniej. Wszystko to oczywiście jest równoznaczne z niskimi wpływami finansowymi w firmach przewozowych. Perspektywa ich bankructwa jest więc bardzo realna.

Według autorów Ekspertyzy, opracowanej pod kierownictwem prof. dr. hab. Wojciecha Paprockiego i dr. Michała Wolańskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, projekt powinien obejmować: dofinansowanie pracy eksploatacyjnej pojazdów transportu publicznego w celu zapewnienia jego bezpieczeństwa dla pasażerów oraz konkurencyjności; wprowadzenie pełnej integracji taryfowej, zakładającej utworzenie systemu biletów miesięcznych obowiązujących w całym kraju, w województwach i powiatach, na wszystkie systemy transportu publicznego oraz zakupy dodatkowego taboru i szkolenie personelu.

- W grupie łączącej specjalistów ze środowiska akademickiego, środowiska samorządowego oraz środowiska biznesowego została przygotowana ekspertyza poświęcona wsparciu dla mobilności regionalnej. Władza publiczna na szczeblach: samorządowym, państwowym i unijnym stoi przed wyzwaniem przeprowadzenia strukturalnych zmian - pisze na LinkedInie prof. Wojciech Paprocki. - Skoro środków w budżetach regionalnym i państwowym, a także unijnym nie będzie więcej, tylko mniej, to każdą złotówkę (także tę uzyskaną po przewalutowaniu euro z funduszy unijnych) trzeba dwa, a nawet trzy razy obejrzeć, zanim się ją wyda. Pieniądze publiczne trzeba szczególnie racjonalnie zagospodarowywać.

W raporcie mowa jest także o konieczności zmian prawnych - w szczególności o nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która uprościłaby organizację transportu poza miastami i zwiększyła uprawnienia samorządów. Eksperci proponują również rezygnację z niektórych regulacji zwiększających niepotrzebnie koszty, dotyczących np. wymogów zdrowotnych wobec personelu kolei oraz posiadania pojazdów na paliwa alternatywne.
Zdaniem specjalistów w uniknięciu bankructw przewoźników w komunikacji lokalnej może pomóc przekazanie środków przeznaczonych w budżecie państwa na dopłaty do ulg ustawowych oraz środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej samorządom powiatowym i wojewódzkim.

Ekspertyzę można pobrać na stronie: https://oees.pl/ekspertyzy/

O mobilności w związku z pandemią czytaj także:
- Ekspertyza nr 1: "Logistyka i mobilność w okresie pandemii COVID-19"
- Pandemia i izolacja - jak radzi sobie z kwarantanną Europa?

Ostatnio zmieniany w piątek, 24 kwiecień 2020 13:41
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe