Zaloguj się

PKN ORLEN przejmuje Grupę ENERGA

PKN ORLEN przejmuje Grupę ENERGA Fot. PKN ORLEN

Największa transakcja zakupowa na polskim rynku paliwowo-energetycznym została sfinalizowana. PKN ORLEN nabył 80 proc. akcji Grupy ENERGA i stał się właścicielem gdańskiej firmy.

W ciągu czterech miesięcy procesu zakupowego PKN ORLEN spełnił wszystkie niezbędne warunki do przejęcia Grupy ENERGA, w tym osiągnięcie progu 66 proc. akcji objętych wezwaniem. PKN ORLEN ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Grupy ENERGA 5 grudnia 2019 r. Zgodę Komisji Europejskiej na przeprowadzenie transakcji Koncern uzyskał 31 marca br. Cena za jedną akcję gdańskiej grupy została podwyższona z 7 do 8,35 zł. 18 kwietnia br. zgodnie z porozumieniem zawartym ze Skarbem Państwa, strategiczne inwestycje Grupy ENERGA będą kontynuowane, a polityka zatrudnienia będzie utrzymywana na dotychczasowym poziomie. Do finału transakcji doszło 30 kwietnia br., kiedy Koncern nabył 80 proc. akcji ENERGA stanowiących około 80 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz około 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wartość nabytych akcji wyniosła około 2,77 mld zł. Spółka wykorzystała środki własne i pochodzące z kredytu konsorcjalnego.
Grupa ENERGA widzi w transakcji dużą szansę rozwoju. Koncerny multienergetyczne zapewniają większe bezpieczeństwo na rynku i operują większym potencjałem.

- Naszym priorytetem jest obecnie skuteczne przeprowadzenie integracji obu podmiotów. Przed nami intensywny czas analiz projektów realizowanych przez gdańską spółkę i zaprojektowania działań w zgodzie ze strategią obu firm oraz ich ładem korporacyjnym. Formalne przejęcie Grupy ENERGA to ważny krok na drodze budowania silnego, multienergetycznego koncernu, który wzmocni pozycję konkurencyjną i finansową połączonych firm, bezpieczeństwo energetyczne kraju, a przede wszystkim polską gospodarkę - mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN.

PKN ORLEN będzie kontynuował strategiczne projekty gdańskiej grupy, jednak zamierza położyć większy nacisk na rozwój elektromobilności, OZE oraz zaangażować się w nowe projekty, np. morskie farmy wiatrowe. Grupa ENERGA posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym głównie elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30 proc. produkowanego przez Grupę ENERGA wolumenu energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł.
Grupa ENERGA skorzysta z nadwyżek produkcyjnych PKN ORLEN, co zmniejszy koszty operacyjne związane z obrotem energią na Towarowej Giełdzie Energii, a połączenie bazy klientów obydwu grup dodatnio wpłynie na sprzedaż produktów i usług, zwłaszcza wśród odbiorców detalicznych. Transakcja jest korzystna nie tylko dla obu podmiotów. Wpłynie ona także na rozwój Pomorza.

Źródło: PKN ORLEN

O rynku paliwowym czytaj także:
- Pierwszy załadunek LNG na Litwie sprzedany - PGNiG dobrze rozpoczął działalność w Kłajpedzie
- Taniej na stacjach paliw

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 04 maj 2020 15:12
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe