Zaloguj się

CHEP Europe odpowiedzialny społecznie i biznesowo

Firma CHEP Europe, oferująca usługi związane z łańcuchem dostaw, została wyróżniona za osiągnięcia w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i otrzymała już piąty rok z rzędu ocenę EcoVadis Gold.

Ocenę "Gold" przyznano CHEP za wdrażanie proekologicznej polityki rozwoju oraz dobrych praktyk w obszarze zatrudnienia, odpowiedzialnego biznesu oraz łańcucha dostaw. Strategia biznesowa Grupy Brambles - globalnego dostawcy usług dla łańcucha dostaw, do której należy CHEP,  jest oparta na: współdzieleniu, wielokrotnym wykorzystaniu palet i innego rodzaju nośników. Jako sygnatariusz porozumienia ONZ Global Compact, Grupa Brambles wyznaczyła sobie realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, które są ściśle powiązane z Celami Zrównoważonego Rozwoju tej organizacji.

- To kolejne już wyróżnienie jest dla nas sygnałem, że kierunek, który wyznaczyliśmy sobie przed laty,  jest nie tylko właściwy, ale stanowi też przykład tego, co można osiągnąć, stawiając człowieka i środowisko w centrum swoich działań. Cieszy nas, że nasz model biznesowy, oparty na założeniach gospodarki obiegu zamkniętego, pozwala tworzyć przestrzeń dla współpracy wielu uczestników łańcucha dostaw z korzyścią dla nich i dla środowiska - komentuje Izabella Maczkowska-Ciborowska, Country General Manager CHEP Polska.

EcoVadis jest platformą współpracy służącą do oceny osiągnięć dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju w 150 sektorach i 140 krajach. Rankingi i łatwe w obsłudze narzędzia monitorowania EcoVadis pozwalają firmom lepiej zarządzać ryzykiem i wprowadzać ekoinnowacje w globalnych łańcuchach dostaw. Opierając się na międzynarodowych standardach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, obejmujących inicjatywy, takie jak: Global Reporting Initiative, ONZ Global Compact oraz normę ISO 26000, agencja ocenia 60 tys. firm ze 155 krajów w 198 kategoriach.

- Jesteśmy bardzo dumni z kolejnej nagrody będącej wyrazem uznania dla naszej aktywności w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Odpowiedzialność społeczna jest fundamentem wszystkich naszych działań. Jako pionierzy modelu biznesowego o obiegu zamkniętym zawsze dążymy do eliminowania odpadów w ramach łańcucha dostaw. W ten sposób chronimy lasy i redukujemy ilość odpadów trafiających na wysypiska. Jesteśmy świadomi, że współużytkowanie i wielokrotne wykorzystanie w warunkach ograniczonych zasobów jest korzystne dla całego społeczeństwa. W samym tylko zeszłym roku nasze działania przełożyły się na redukcję 1,3 megaton odpadów oraz 2 mln ton CO2, a także na uratowanie 1,7 mln drzew. Ponadto prowadzimy aktywny program wolontariacki, w ramach którego nasi pracownicy mogą poświęcić trzy dni robocze w roku na różne inicjatywy charytatywne. W 2019 roku zrealizowaliśmy aż 21 600 godzin pracy wolontariackiej na całym świecie - podkreśla Geraint Thomas, CHEP Europe Sustainability Director.

Wyróżnienie EcoVadis nie jest jedynym sukcesem Grupy. Została ona również uznana za najbardziej zrównoważoną firmę na świecie w rankingu wydawanym przez agencję Dow Jones magazynu Barron’s. Brambles otrzymała to wyróżnienie za działania na rzecz ochrony środowiska i wdrożenie modelu biznesowego zgodnego z założeniami gospodarki cyrkularnej.

Źródło: CHEP

O społecznej odpowiedzialności biznesu czytaj także:
- Biznes kontra korona
- CSR w Polsce coraz bardziej popularny

Ostatnio zmieniany w piątek, 15 maj 2020 10:01
Zaloguj się by skomentować