Zaloguj się

Projekt H2020 PLANET dla Nowego Jedwabnego Szlaku

Polecamy! Projekt H2020 PLANET dla Nowego Jedwabnego Szlaku

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, wspólnie z GS1 Polska, Pocztą Polską SA, ROHLIG SUUS Logistics oraz pozostałymi partnerami konsorcjum z Europy i Chin podpisał umowę na realizację międzynarodowego projektu badawczego pn. Progress towards Federated Logistics Through The Integration Of TEN-T Into A Global Trade Network (PLANET). Celem projektu jest usprawnienie procesów logistycznych w przepływach towarowych z Chin do Europy wzdłuż Nowego Jedwabnego Szlaku w kanale e-commerce.

Pilotaż przeprowadzany będzie zgodnie z metodologią living lab, która polega na tworzeniu i testowaniu rozwiązań i usług w warunkach rzeczywistych. W przypadku projektu PLANET living lab dotyczyć będą przepływu towarów z Chin do Europy ze szczególnym uwzględnieniem sektora e-commerce. W łańcuch dostaw obejmujący transport przesyłek, wdrożone i przetestowane zostaną: technologia tzw. Internetu Rzeczy (loT), międzynarodowe standardy GS1 oraz technologie identyfikacyjne pozwalające na śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym; w tym platforma EPCIS - baza wydarzeniowa pozwalająca na dostęp do informacji o przesyłce. Prace badawczo-rozwojowe w obszarze technologii identyfikacyjnych oraz układów elektronicznych to jeden z głównych obszarów działalności Instytutu.

- Ł-ILiM, jako Lider projektu PLANET, koordynował będzie living lab w analizowanym łańcuchu dostaw wzdłuż Nowego Jedwabnego Szlaku. Dotyczy to przede wszystkim wykorzystania systemu identyfikacji przesyłek w oparciu o międzynarodowe standardy GS1 oraz zastosowania tzw. Internetu Rzeczy w integracji systemowej wszystkich podmiotów w danym łańcuchu dostaw. Pomoże w tym wdrożenie technologii identyfikacyjnych opartych m.in. na systemach DASH7 i RFID oraz samej platformy EPICS - podkreśla dr hab. Arkadiusz Kawa, dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania.
Efektem ma być zintegrowana komunikacja cyfrowa pomiędzy podmiotami w sieci transportowej, umożliwiającej ustandaryzowany przepływ danych i dostęp do informacji o ładunkach w całym łańcuchu dostaw.

- Projekt PLANET jest międzynarodowym przedsięwzięciem badawczym, w ramach którego realizowane są trzy działania demonstracyjne tzw. living labs. Projekt ma na celu ocenę wpływu powstających globalnych korytarzy handlowych na sieć korytarzy TEN-T i zapewnienie integracji Europy z globalną siecią. Działania projektu koncentrują się na dwóch kluczowych filarach, określenie dynamiki nowych szlaków handlowych i ich wpływ na infrastrukturę i operacje logistyczne, ze szczególnym uwzględnieniem sieci korytarzy TEN-T oraz integracja globalnej sieci z siecią Unii Europejskiej dzięki innowacyjnym koncepcjom i technologiom (IoT, Blockchain, Fizyczny Internet, 5G, druk 3D, autonomiczne pojazdy / automatyzacja, hyperloop) - dodaje Małgorzata Kirchner, kierownik Działu Sprzedaży i Komercjalizacji w Łukasiewicz - Instytucie Logistyki i Magazynowania.

Zakładając, że pomiędzy Chinami a Unią Europejską dostępna będzie wystarczająca przepustowość, przyszłe przepływy kolejowych przewozów towarowych, w tym te przypisane do One Belt One Road (OBOR), będą prawdopodobnie odbywały się wzdłuż Korytarza Morze Północne - Baltic, łączącego Polskę z bałtyckim korytarzem wschód - zachód, który przez Łódź, Poznań i Berlin umożliwia przewozy do głównych portów na wybrzeżu Morza Północnego (Hamburg, Brema, Bremerhaven, Amsterdam, Rotterdam, Moerdijk i Antwerpia).

W projekt po stronie polskiej, oprócz Ł-ILiM, zaangażowane będą Poczta Polska SA oraz ROHLIG SUUS Logistics, które zapewnią dostęp do danych operacyjnych i infrastruktury. Ważnym partnerem projektu jest również GS1 Polska, które we współpracy z GS1 China, odpowiedzialne będzie za wdrożenie numeru SSCC i etykiety logistycznej (a także innych standardów GS1, w tym EPCIS) w łańcuchu dostaw z Chin do Europy, aby uprościć odprawę celną i usprawnić operacje logistyczne w systemie platformy Alibaba.
Międzynarodowe konsorcjum składa się łącznie z 33 partnerów. Projekt finansowany jest w ramach europejskiego programu badawczego HORIZON 2020 i potrwa 3 lata.

 

O innych inicjatywach, w które zaangażowany jest Ł-ILIM czytaj także:

- Miasto Poznań przygotowuje się do spełnienia wymogów ustawy o elektromobilności
- e-Pack - nowy projekt ŁUKASIEWICZA

Ostatnio zmieniany w środa, 10 czerwiec 2020 12:32
Zaloguj się by skomentować